About the founder

Marco Hobbensiefken verstaat de kunst van het vak en weet als geen ander oplossingen te creëren om initiatieven inzichtelijk te maken en te onderbouwen. Het ontwikkelen bestaat niet louter uit middelen en een mooi plaatje, om dit te kunnen verwezenlijken komt specialisme om de hoek kijken. Hij weet wat er speelt op economisch, sociaal en maatschappelijk vlak en kan verandering tot stand brengen vanuit de urgentie en noodzaak door vraag gestuurd te ontwikkelen. Als Master City Developer is hij getraind op leiderschap en strategisch sturen binnen stedelijke gebiedsontwikkeling en herstructurering. ​

Met de kennis van stadsontwikkeling heeft hij de “ZERO” werkwijze ontwikkelt waarbij initiatieven, ongeacht de schaal kunnen worden opgestart die recht doen aan de waarde creatie in financiële en kwalitatieve zin. Hierin worden overheadskosten tot 0 gereduceerd. Projectontwikkeling vandaag de dag vraagt om creativiteit en vindingrijkheid. Als zelfstandig projectontwikkelaar kansen zien en ontwikkelen is op zich al een uitdaging, maar heeft ook zijn beperkingen. Om zijn kennis optimaal toe te passen werkt Marco naast zijn eigen projecten ook als consultant voor gemeenten, corporaties, beleggers, ontwikkelaars, bouwbedrijven en ondernemers, om samen te werken aan hun vastgoed vraagstukken.
Top