Nieuws

YES! BBB spreekt in het voordeel van de vastgoedmarkt. 'Investeerders hard nodig'

De BoerBurgerBeweging vindt dat de aangekondigde regulering voorlopig bevroren moet worden en pleit in het conceptverkiezingsprogramma voor een sterkere samenwerking met de vastgoedmarkt. YES! 

BBB heeft oog voor het belang van de mens. In dit geval de mens achter de woningzoekende en steunde daarin de wetsvoorstellen op het gebied van huurverlaging. In het conceptverkiezingsprogramma worden de volgende twee belangrijke woorden benoemd: ‘realiteitszin’ en ‘bevriezen’. 

Het inzien van de realiteit

De overheid moet niet alleen maar dicteren, maar ook faciliteren en samenwerken. Op het gebied van woningbouwproductie zijn niet alleen maar gemeenten en woningcorporaties nodig. Nee. Marktpartijen en investeerders spelen ook een enorme rol en hier hebben we een tekort aan. BBB pleit voor meer investeerders. Het gaat niet alleen maar om het bijbouwen. Het is noodzakelijk dat er een manier wordt gevonden om beter om te gaan met de bestaande woningvoorraad. 

Verandering op de woningmarkt 

BBB voelt zicht gedwongen (uit noodzaak) om te kijken naar de druk op de woningmarkt die op dit moment onhoudbaar is. Statushouders, arbeidsmigranten, expats en buitenlandse studenten lijken al een langere tijd voorrang te krijgen op het woningaanbod, terwijl er in Nederland schaarste is op de Woningmarkt en daardoor inwonende langer op de wachtlijst komen te staan. ‘Nederland heeft de grenzen van de opvangcapaciteit bereikt’, aldus BBB. De partij pleit om de opvangcapaciteit te verlagen naar 15.000 en woonruimte te creëren in de buurt waar arbeidsmigranten moeten werken. 

Daarnaast moeten we volgend de BBB beter omgaan met de woningvoorraad die er al is. Efficiënter werken: Woningen delen, woningen splitsen, woningen op elkaar plaatsen en kamers verhuren. Dit moet financieel aan aantrekkelijk gemaakt worden en dit kan als de kostendelersnorm afgeschaft wordt. Ook wil de BoerBurgerBeweging het permanent wonen in vakantieparken toestaan. 

Duurzaamheideisen bevriezen? 

BBB wilt de duurzaamheidseisen voor het bouwen van nieuwbouwwoningen de komende jaren bevriezen. Door deze eisen zijn prijzen enorm gestegen en is het minder aantrekkelijk en betaalbaar geworden voor de bouw. Het voorstel om deze eisen te bevriezen zou dat effect tijdelijk moeten herstellen tot er een positieve ontwikkeling is ontstaan. De dwang en drang van het verduurzamen van dit proces moet vervangen worden door financiële stimulering. 

Waar BBB voor pleit

Op meer betaalbare woningen te realiseren benoemt BBB private woninginvesteerders expliciet als partij, om net als institutionele partijen, dit te bereiken. Vanuit fiscaal en financieel perspectief moet het voor iedereen interessant blijven om in sociale- en middeldure huurwoningen te investeren. Door de fiscale regelgeving te versoepelen en de aanpassing van de leegwaarderatio (box 3) terug te draaien wil BBB voorkomen dat het kapitaal wegvloeit uit Nederland. Als het aan BBB lag zou het doortrekken van het WWS naar 187 voorlopig bevroren worden.  'We onderzoeken eerst of het verder reguleren van de markt niet betekent dat er minder geïnvesteerd gaat worden. Het blijft vanzelfsprekend wel de doelstelling om van nieuwbouwprojecten circa tweederde in het betaalbare segment te realiseren.'  Aldus BBB 

Bezwaarprocedures bij de Raad van State moeten volgens BBB voorrang krijgen om de bouw te bevorderen. Ook mag er alleen nog vertraging plaatsvinden als het gaat om zeer zeldzame planten en dieren. ‘Bouwprojecten moeten doorgaan, de start bouwimpuls en doorbouwgarantie zijn daar goede instrumenten voor en er onderzocht worden of de overheid garant kan staan voor 10 of 20 procent van de 70 procent woningen die verkocht moeten zijn voordat een project met de bouw start.’ Aldus de partij.  ‘Ook moeten de bouweisen geüniformeerd worden: gemeenten en provincies mogen geen aanvullende eisen aan woningen stellen, tenzij ze deze zelf bekostigen. BBB wil het droge gedeelte van het Oostvaardersplassengebied geschikt maken om minimaal 100.000 woningen te bouwen waardoor burgers in de natuur kunnen wonen mét goede verbindingen naar de omringende steden.’

Dit allemaal om het probleem voor de bouw en de woningmarkt te verbeteren.

Beeld: Gettyimages | Bron: Vastgoedmarkt.nl

Nieuwsoverzicht