expert in duurzame
gebiedsontwikkeling

expert in duurzame
gebieds-ontwikkeling

ZERO PEOPLE STADSONTWIKKELAARS

ZERO PEOPLE STADS-ONTWIKKELAARS

ZERO PEOPLE heeft zich als (gebieds)ontwikkelaar gespecialiseerd in het tot stand brengen van duurzame ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd ontwikkelt ZERO PEOPLE uiteenlopende vastgoedconcepten op kansrijke locaties.

Over Ons

ZERO PEOPLE STADS-ONTWIKKELAARS

ZERO PEOPLE wil haar steentje bijdragen aan de woonambities van Rotterdam. Door actief initiatief te nemen en op die manier groei van de stad mogelijk te maken. Veelal vanuit herontwikkeling van bestaand vastgoed. Onze focus ligt op de waardecreatie van grondposities.

Featured Projecten

Contact

ZERO PEOPLE nodigt u van harte uit om contact te zoeken voor mogelijke vragen.
Vul de onderstaande gegevens in en wij zullen zo snel mogelijk reageren.