Stadsontwikkelaars

Werkwijze
ZERO PEOPLE heeft zich als (gebieds)ontwikkelaar gespecialiseerd in het tot stand brengen van duurzame ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd ontwikkelt ZERO PEOPLE uiteenlopende vastgoedconcepten op kansrijke locaties. Om fris en scherp te blijven opereert ZERO PEOPLE in wisselende samenstelling. In teams die het vastgoedinitiatief maximaal verzilveren. In ruimtelijke- en financiële zin. Enerzijds door de inzet van gespecialiseerde professionals en anderzijds door een unieke werkwijze, waarbij faciliteiten, personeel én overhead bij ZERO PEOPLE tot nul zijn gereduceerd.

Onze focus ligt op het proces van waardecreatie van de grondpositie. Daadwerkelijke bouw en realisatie is geen taak van ZERO PEOPLE. Wij richten ons op het voortraject tot en met de bouwvergunning. Vanuit de invalshoeken markt, ruimte, middelen en financiën creëren wij de ambities voor de ontwikkeling. Op deze wijze wordt voor grond-, en gebouweigendom inzichtelijk gemaakt welke waardecreatie wordt gerealiseerd. Om daarin kansrijk te opereren heeft Zero People haar ervaringen gebundeld in een zogenaamd project- & gebiedsprotocol.
Lees meer

Onderscheidend vermogen
ZERO PEOPLE

'ZERO PEOPLE werkt met vastgoed professionals. In teams die het vastgoedinitiatief maximaal verzilveren. In ruimtelijke- en financiële zin. Enerzijds door de inzet van gespecialiseerde professionals en anderzijds door een unieke werkwijze, waarbij faciliteiten, personeel én overhead bij ZERO PEOPLE tot nul zijn gereduceerd.'
BNP Paribas Real Estate (BNPP RE) heeft een samenwerking met Zero People op commercieel vlak. Dit bestaat uit begeleiding van verkopen, inschatting van waardes en beoordeling van eventuele nieuwe projecten.
Liesker procesfinanciering heeft een samenwerking met Zero People op juridisch vlak. Dit bestaat uit het opstellen van commerciële contracten en ondersteuning bij een juridisch geschil.
Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers met betrekking tot huisvestings- en vastgoedvraagstukken in de breedste betekenis. Van initiatief tot en met nazorg en waar mogelijk op basis van een integrale aanpak. BOAG heeft een samenwerking met Zero People voor het project-ontwikkel proces.
Top