Maximaal resultaat

Onze focus ligt op de waardecreatie van grondposities. Waarbij faciliteiten, personeel én overhead bij ZERO PEOPLE tot nul zijn gereduceerd. Dit komt ten goede aan het resultaat.

Rotterdam

ZERO PEOPLE wil haar steentje bijdragen aan de woonambities van Rotterdam. Door actief initiatief te nemen en op die manier groei van de stad mogelijk te maken. Veelal vanuit herontwikkeling van bestaand vastgoed. Meerwaarde ontstaat door met andere ogen naar specifiek vastgoed in haar omgeving te kijken en vaak ook door een nieuwe mix van functies. Het één zorgt voor haalbaarheid, het ander voor duurzaamheid.

​Ervaring, visie en creativiteit staan aan de basis van de initiatieven die ZERO PEOPLE presenteert, waarbij recht wordt gedaan aan exploitaties en programma’s. Zonder risico! Maar met een vracht aan toegevoegde waarde. Samen met uiteenlopende partijen, ruime ervaring en onze specifieke werkmethode worden investeringen ingezet die leiden tot resultaat op korte én lange termijn.
Founder Zero People

Marco Hobbensiefken

'Marco verstaat de kunst van het vak en weet als geen ander oplossingen te creëren om initiatieven inzichtelijk te maken en te onderbouwen.'
Over mij
Top