Complete verandering op de kop van Feijenoord. De gemeente van Rotterdam is van plan om woningen op de locatie te laten bouwen. Wel 800 stuks en ze willen een combinatie van nieuwbouw en bestaande industriegebouwen creëren. Ook zal er meer groen zijn in de omgeving.

Potentie

De gemeente van Rotterdam en grondeigenaren van het gebied hebben samen een document opgesteld dat ondertussen is goedgekeurd door het College van B&W. Dit zal binnenkort besproken worden in de gemeenteraad. Dit meldt de gemeente van Rotterdam.

“In dit verborgen stukje Rotterdam op een prachtige plek aan de Nieuwe Maas willen we een woon-werkgebied maken’”, vertelt wethouder Bas Kurvers van Bouwen en Wonen. “De Piekstraat ligt tussen Feyenoord City en de Kop van Zuid. Het is een gebied met oude industriegebouwen dat veel kansen biedt voor ontwikkeling, bijvoorbeeld voor woningen voor alle inkomensgroepen.”

Verdeling in vormgeving van de woningen

De gemeente wil met dit plan de doorstroommogelijkheid voor de woonachtigen in Feijenoord vergroten. De locatie heeft zo’n 135.000 vierkante meter bruto aan vloeroppervlakte. De mix tussen bedrijfsruimte en woningen zal in de volgende verhouding worden gepresenteerd. Ongeveer 75 procent van de locatie zal worden gevuld met woningen. De resterende 25 procent (minimaal 10 procent) zal worden gereserveerd voor bedrijfsruimte. Dit laat de gemeente weten. Ook laten ze weten dat 35 procent van het aantal woningen zal worden toegewijd aan het middensegment en zo’n 15 procent aan het sociale segment.

Qua vormgeving zullen de gebouwen niet allemaal gelijk zijn in hoogte. Volgens bestemmingplan mag er tot maximaal 50 meter hoog gebouwd worden. Al zijn er wel twee uitzonderingen voor hoogte accenten. Er zullen twee gebouwen zijn die tussen de 60 en 65 meter hoog mogen zijn. Dit meldt de gemeente van Rotterdam.

Bron: Architectenweb | Beeld: Gettyimages

De Neprom, de vereniging van projectontwikkelaars, komt met een nieuw plan waardoor het woningtekort mogelijk teruggedrongen kan worden. In dit plan zouden er versneld 230.000 woningen (extra) gebouwd kunnen worden. Dit heeft Neprom voorgesteld aan minister Hugo de Jonge. Nu moeten we alleen nog wachten op een akkoord of voorstel.

Het tekort aan woningen wordt teruggedrongen met een nieuw plan van Neprom.

Mogelijkheden

Er is schaarste op de woningmarkt. De situatie is simpel: te weinig woningen en te hoge kosten. Tot op heden worden er jaarlijks rond de 70.000 nieuwe woningen gebouwd in Nederland. ‘Dat is veel te weinig’, aldus Neprom. Minister Hugo de Jonge heeft aangekondigd bezig te zijn met een woningbouwprogramma die jaarlijks 30.000 woningen extra zou garanderen. Dan kom je jaarlijks op 100.000 woningen. Maar de Neprom springt bij en heeft een plan aangeleverd dat nu 230.000 woningen extra kan aanbieden.

Niet alleen in de steden

Volgens Neprom zouden er veel meer woningen aangeboden kunnen worden, als er niet alleen in de steden gebouwd wordt. Het plan van de minister biedt woningen in de steden aan, maar het zou veel productiever zijn als er ook woonwijken en aparte woningen aan de randen van steden gebouwd zouden worden.

‘De afgelopen jaren is alle aandacht uitgegaan naar herontwikkeling en transformatie van bestaand bebouwd gebied in de steden. Ook wij zetten ons er voor in om de woningbouw daar te versnellen en op te schalen, maar we zien tegelijkertijd dat het vaak veel duurder en lastiger is en veel meer tijd kost om plannen binnen de steden tot ontwikkeling te brengen. Wij verwachten dat op veel van de grootschalige, binnenstedelijke locaties die het Rijk daarvoor heeft aangewezen pas tegen 2030 de eerste woningen opgeleverd worden. Dat is veel te laat’, aldus Desirée Uitzetter, voorzitter Neprom.

Wachten op akkoord

Op dit moment wachten we alleen nog op een officieel akkoord. De minister moet afspraken maken met de provincies en gemeenten om zo snel mogelijk of met voorrang woonwijken en aparte woningen te bouwen aan de randen van steden. De ontwikkelaars verwachten op deze manier het woningentekort voor 2030 terug te dringen.

Het plan om meer woningen te bouwen

Nu zijn er alleen nog twee vragen over. Waarom is er niet eerder gedacht om ook woningen aan en buiten de randen van de stad te bouwen? En wat is het idee precies? De voorzitter van Neprom legt het uit: ‘Veel van die gebieden zijn jaren geleden al aangewezen voor woningbouw, maar ze komen niet van de grond omdat er geen prioriteit aan wordt gegeven. De minister kan dit doorbreken, zodat er sneller meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. Het gaat wat ons betreft niet alleen om huizen met een tuin, maar ook om appartementen voor onder andere starters en ouderen. De nieuwe woongebieden moeten ook veel ruimte bieden aan groen en water en voldoen aan de nieuwste klimaat- en duurzaamheidseisen. Doordat de grond op de in kaart gebrachte locaties meestal in bezit is van gemeenten of marktpartijen kan hier op korte termijn wél gestart worden met de bouw van grote aantallen betaalbare woningen. Wij bieden onze langjarige expertise, ons organiserend en investerend vermogen en onze locaties aan om samen met overheden en andere organisaties die ambities waar te maken.’

Bron: Vastgoedmarkt | Beeld: Gettyimages

Top